Eckes-Granini Finland

Eckes-Granini Finlandin Turun tehdas aloitti toimintansa nykyisessä paikassaan 1975. Tehdas sijaitsee Artukaisten teollisuusalueella osoitteessa Pansiontie 47 b, vain muutaman sadan metrin päässä Itämerestä ja Turun saaristosta. Yrityksen historia alkaa vuodesta 1867, jolloin yritys perustettiin Turussa. Tehdas on pysynyt samassa kaupungissa koko yrityksen olemassaolon ajan.

Eckes-Granini Finland Oy Ab on osa Euroopan johtavaa mehuliiketoimintakonsernia Eckes-Graninia, jolla on tytäryrityksiä useassa Euroopan maassa. Vuonna 1857 perustettu Eckes-Granini on perheyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Saksassa, Nieder-Olmin kylässä.

Eckes-Granini Finland valmistaa nestemäisiä juomia ja välipaloja hedelmä-, marja-, vihannes- ja muun kasvikunnan tuotteista. Tiivisteraaka-aineet tuodaan joko tankkiautoilla, kontteina tai tynnyreissä raaka-ainevarastoon, jonka lämpötila vastaa jääkaappilämpötilaa. Raaka-ainevarastosta tiivisteet johdetaan putkistoja pitkin valmistustilaan, josta tiivistesekoite ja muut lisätyt raaka-aineet annostellaan pumpuilla putkistoja pitkin pakkaamopuolelle. Jokaisella pakkauslinjalla on oma lämmönvaihtimensa, jolla mehut pastöroidaan. Kartonkipakkaukset käsitellään ennen pakkaamista vetyperoksidilla, jolloin pakkaukset puhdistuvat, ja mehut annostellaan suljetusti pakkauksiin. Pakatut mehut toimitetaan tuotevarastoon, joka on täysin automatisoitu. Varastokapasiteetti on 9500 lavapaikkaa.

Marli Natur

Käytettävä vesi otetaan Turun kaupungin vesijohtoverkosta. Mehujen valmistukseen käytettävä tuotevesi valmistetaan tästä vedestä puhdistamalla vesi partikkelisuodattimilla ja UV-yksiköllä sekä poistamalla vedestä happea. Myös prosessin kaikki jäähdytysvedet otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Valtaosa vedestä kiertää sisäisessä, suljetussa kierrossa. Prosessi- ja saniteettijätevedet johdetaan Turun kaupungin jätevesijärjestelmään.

Viimeisenä merkittävänä tuotantomuutoksena Sievissä valmistettujen kylmäketjun tuotteiden valmistus siirrettiin Eckes-Granini Finlandin Turun tehtaalle vuonna 2017. Tästä syystä tehtaalle rakennettiin koko kylmätuotantoketjun prosessi. Mehuvalmistukseen hankittiin uusi raaka-aineiden annostelu- ja sekoitusjärjestelmä ja uudet vaakasäiliöt. Parannuksilla saadaan tehokkaammin tuotantoerät valmistettua. Lisäksi hankittiin uusi lämmönvaihdin, jonka kapasiteetti ja käyttötarkoitus vastaavat paremmin uusia tuotteitamme. Uusille pakkaustankeille ja -linjoille hankittiin myös sanitointilämmönvaihdin. Ostamamme ja käyttämämme kokonaisenergia on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvista lähteistä vuodesta 2019 lähtien ja olemme todennetusti ilmastoneutraali yritys vuodesta 2021 lähtien.

Eckes-Granini Finlandilla on 125 työntekijää. Tästä määrästä 75 henkilöä valmistaa ja pakkaa noin 55 miljoonaa litraa mehuja vuodessa yhdeksällä eri tuotantolinjalla. Tuotantoa on viitenä päivänä viikossa ja tuotanto toimii pääosin keskeytyvässä kolmivuorotyössä.

Suurin osa tehtaallamme pakatuista tuotteista pakataan aseptisiin kartonkipakkauksiin. Nestepakkauskartonkien (0,2–1 litraa) lisäksi muita pakkaustyyppejä ovat muovipullot ja -kanisterit (1,5–10 litraa) sekä lasipullot (0,5 litraa). Eckes-Granini Finland kuuluu Palpan ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kierrätysjärjestelmiin. Nestepakkauskartonkimateriaaleissa siirryimme vuonna 2020 Tetra Edge 1 litran pakkauksissa uudistettuun 88-prosenttisesti kasviperäiseen pakkaukseen, sillä se on valmistettu lähes kokonaan sokeriruo’osta ja puukuidusta. Vuonna 2021 Elopak Sense pakkausuudistuksen myötä Marli Natur, Marli Vital ja God Morgon -mehut merkitään Carbon Neutral -merkillä, sillä pakkausten hiilijalanjälki on jatkossa hyvitetty. Tämän lisäksi olemme pienentäneet Elopak Sense -pakkausten kierrekorkkia vähentäen 35 % siihen käytetyn muovin määrää. Kierrekorkki valmistetaan uusiutuvista lähteistä olevista aineksista. Paperipilli otettiin käyttöön Mehukatti Luomu -annosmehuissa vuoden 2021 alusta ja keväällä sen saavat kylkeensä myös Mehukatti Trip -mehut. Yrityksen paikalliset strategiset brändit, Marli ja Mehukatti, ovat Suomen parhaiten tunnettuja hedelmäjuomabrändejä. Marli-brändin tuotteita on valmistettu Turussa vuodesta 1946 ja Mehukatti-tuotteita vuodesta 1977.

Ympäristön ja vastuullisuuden kannalta yksi viimeisin merkittävä muutos tuoteportfolioon ovat markkinoille tuodut luomutuotteet. Eckes-Granini Finland valmistaa 2 dl nestepakkauskartonkiin pakattavia Mehukatti luomumehuja. Mehutuotetta voi kutsua luomuksi, kun valmistusaineet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja.  Luomutuotteissa ei saa käyttää keinotekoisia väri- eikä makeutusaineita. Eckes-Granini Finland kuuluu luomuvalvonnan piiriin ja yritykselle on myönnetty luomumerkki. Ruokavirasto valvoo Suomessa valmistettavien luomuelintarvikkeiden valmistusta ja vahvistaa auditoinnein luomun toteutumisen eri tuotantoketjujen vaiheissa. Luomutuotantoa säätelee EU:n luomuasetus.

Myös raaka-ainehankintapäätöksiämme ohjaa vastuullisuus, sillä niiden tulee olla kestäviä ja edesauttaa ympäristön, yhteisöjen ja ihmisten hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen. Vuonna 2020 siirryimme käyttämään appelsiinitäysmehuissamme vastuullisesti Brasiliassa kasvatettuja appelsiineja. Vuonna 2021 käyttöönotamme vastuullisesti tuotetut omena- ja ananastäysmehuraaka-aineet.

Vuosituotanton. 55 miljoonaa litraa
TuotteetTäysmehut, täysmehutiivisteet, nektarit, mehu- ja juomatiivisteet, mehut, mehujuomat, muut juomat, marjakeitot, hedelmäsoseet, smoothiet, muut hedelmävalmisteet, kausituotteet
TuotepakkauksetNestepakkauskartonki, lasipullot, HDPE-kanisterit
Henkilöstö125
SertifikaatitEMAS – Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän sertifikaatti
ISO 14001:2015 – Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sertifikaatti
FSC – Vastuullisen metsien käytön sertifikaatti (pakkausmateriaalivalmistajien Tetra Pak / Elopak sertifikaatit)
SGF – Hedelmä- ja vihannestäysmehuteollisuuden laadun, turvallisuuden, aitouden ja kestävän kehityksen sertifikaatti
Luomu – Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän sertifikaatti
IFS Food – Laadun ja tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti

Laadunhallintajärjestelmä

Laajat laadunhallintamenetelmät on otettu käyttöön kaikissa Eckes-Granini Finlandin toiminnoissa. Lain vaatimukset ylitetään monilla osa-alueilla.

Tärkeimmät seikat, jotka määrittävät päivittäistä pyrkimystämme parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi

  • Valitsemme tavarantoimittajamme huolellisesti sekä varmistamme heidän laatunsa ja ympäristötietoisuutensa säännöllisillä, eri audintointikäytännöillä sekä päivityksillä yritysten laatustandardeista.
  • Pääsääntöisesti raaka-ainetoimittajamme kuuluvat hedelmä- ja vihannestäysmehuteollisuuden kansainvälisen valvontajärjestön SGF / IRMA :n (Sure-Global-Fair / International Raw Material Assurance) vapaaehtoiseen valvontajärjestelmään. Myös Eckes-Granini Finlandilla itsellään on SGF / IRMA :n jäsenyys. Järjestön tarkoituksena on valvoa tuotteiden laatua, turvallisuutta, aitoutta, kestävää kehitystä ja rehtiä kilpailua. SGF / IRMA kuulumattomat yritykset tarkastetaan erillisen käytännön mukaan, jolla varmistetaan raaka-aineiden aitous ja laatu.
  • Päivitämme jatkuvasti HACCP-järjestelmäämme (Hazard Analysis and Critical Control Points). Järjestelmä varmistaa korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten pisteiden analysoinnin kautta.
  • Seuraamme koko tuotantoprosessia pitkälle automatisoidulla prosessinaikaisella valvontajärjestelmällä. Laadunvarmistuslaboratorion tekemien mikrobiologisten viljelyiden avulla varmistamme korkean hygieniatason.
  • Meillä on kattava hygieniaohjelma tuotantolaitteille.
  • Varmistamme tuotteiden jäljitettävyyden tietokoneavusteisilla järjestelmillä ja takaamme, että jokainen Eckes-Granini Finlandin tehtaalta lähtevä tuote voidaan jäljittää taaksepäin yksittäisiin raaka-aineisiin ja pakkauksiin.
  • Noudatamme kansainvälisten standardien mukaista kaksiosaista auditointistrategiaa: Sisäisten auditointien lisäksi varmistamme korkean laatutasomme ulkoisilla IFS-sertifioinneilla, joista olemme saaneet jatkuvasti ”Higher Level” –tuloksen. IFS Food on yleisesti Euroopassa käytetty elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden arviointistandardi.