Henkilöstö ja sidosryhmät


Ympäristönsuojelu kuuluu meille kaikille

Nykyaikainen ympäristöjohtaminen ei tarkoita, että asian parissa työskentelisi vain muutamia yrityksen ylinpiä päätöksentekijöitä. Ympäristöjohtamisella tarkoitetaan, että yrityksen tavoitteena on harjoittaa ympäristönsuojelua ja laadunhallintaa jatkuvana kehittämisprosessina, jossa kaikki työntekijät ja sidosryhmät ovat osallisina.

Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta, koulutuksesta ja osallistumisesta koskien ympäristöasioita Eckes-Granini Finlandissa:

  • Ajantasaista ympäristötietoa välitetään henkilöstölle yrityksen sisäisen lehden, palaverien, ilmoitusten, raporttien, infotelevisioiden ja intranetin kautta.
  • Ympäristönsuojelusta vastaavat henkilöt ovat velvoitettuja ja oikeutettuja ympäristökoulutukseen.
  • Työhönottovaiheessa työntekijät saavat perehdytyksen Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmään ja käytännön ympäristöasioihin.
  • Henkilöstölle annetaan ympäristöasioihin liittyvää jatkokoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti.
  • Ympäristöjohtamisen edustaja toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä.
  • Kehitysideatoiminnan kautta työntekijöillä ja myös sidosryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua ympäristöasioiden kehittämiseen.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ympäristövastuullisen toiminnan kannalta tärkeää. Eckes-Granini Finland välittää ympäristötietoisuutta ja vastuullisuustoimiaan mm. verkkosivujensa ja pakkaustensa kautta. Yritys vastaanottaa kuluttajien yhteydenottoja sekä puhelimitse että verkkosivujen kautta. Verkkosivujen yhteydenottolomakkeessa on mahdollisuus suoraan valita yhteydenoton syyksi ympäristöasiat. Vuonna 2020 Eckes-Granini Finland sai kuluttajilta yhteensä 21 yhteydenottoa ympäristöasioihin liittyen. Useimmat yhteydenotoista koskivat pakkausten kierrätettävyyttä. Erityisesti nestepakkauskartongista ja siinä kiinni olevan korkin kierrätettävyydestä tuli useampi yhteydenotto. Nestepakkauksien ja niiden korkkien kierrätysohjeita on systemaattisesti päivitetty RINKI-kierrätysohjeen mukaiseksi. Eckes-Granini Finlandin valmistamat kuluttajapakkaukset pyritään valitsemaan aina lopullisen käyttötarkoituksen mukaisesti huomioiden ympäristö- ja kierrätysnäkökulma. Esimerkiksi 98 % käyttämästämme nestepakkauskartongista on FSC-sertifioitua ja kaikki materiaalit voidaan jättää RINKI-kierrätyspisteelle.

Eckes-Granini Finlandin asiakasyhteydenotot ympäristöasioissa liittyvät enimmäkseen raaka-aineiden ja lopputuotteiden alkuperään sekä tuotteen ympäristöominaisuuksiin kuten kierrätettävyyteen. Yhteydenotot ilmastonsuojeluun ja päästöraportointiin liittyen ovat lisääntyneet myös viime aikoina.

Eckes-Granini Finland toimii itse aktiivisesti tavarantoimittajien ja alihankkijoiden suuntaan. Sopimusyhteistyökumppaneita pyydetään allekirjoittamaan ympäristöliite sopimuksen osana ja tehdasalueella vakituisesti toimivat alihankkijat koulutetaan mm. jätteiden lajitteluun. Lisäksi sopimuskumppaneita auditoidaan.

Eckes-Graninissa toteutetaan konsernin sisäistä yhteistyötä ympäristöasioihin liittyen. Se on jalkauttanut kuuden osa-alueen vastuullisuusohjelman, johon myös ympäristöasiat kuuluvat. Konsernin vastuullisuustyöryhmä, jossa on myös Suomen edustaja, kokoontuu säännöllisesti. Tämän lisäksi uutena on perustettu ilmastonsuojelutyöryhmä, jonka kautta muun muassa koordinoidaan ja avustetaan vuosittaista päästöjen määritysprojektia ja niihin liittyviä kompensointitoimenpiteitä.