Vastuullisuus

Kestävän kehityksen arvomme

Sitoutuminen kestävään toimintaan on keskeinen osa liiketoimintamme tarkoitusta, jonka mukaisesti tasapainotamme liiketoimintamme sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Olemme myös vahvasti sisäistäneet toimintatapamme, jonka mukaan yritys ja sen työntekijät toimivat aina kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Tämän lisäksi olemme sitoutuneet perinteisiin arvoihin kuten luotettavuus, aitous ja avoimuus. Myös joustavuus ja käytännönläheisyys päätöksenteossa ja toimissamme ovat meille tärkeitä arvoja.

Liiketoimintamme tarkoitus
Tarjoamme ihmisille parasta hedelmistä osana terveellistä ja nautinnollista elämää. Tämä on Eckes-Graninin motto. Motto perustuu yhteiseen vakaumukseen ja henkeen, jonka mukaan ”Luomme yhdessä uusia ulottuvuuksia” sekä myös yrityksen luonteeseen ja sen työntekijöihin.

Kannamme vastuumme

Tuotteet

Julkinen tavoitteemme on tarjota kuluttajille parasta hedelmistä ja marjoista. Tästä syytä pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme vastuullisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan.

 • Käyttämämme nestepakkauskartonki sekä myyntieräalustat/-laatikot ovat kierrätettäviä. Olemme aloittaneet nestekartonkimateriaaliemme päivittämisen kasviperäisempiin raaka-aineisiin. Vuoden 2020 loppuun mennessä Eckes-Granini Finlandin nestekartonkiin pakkaamista tuotteista lähes 40 % oli valmistettu kasvipohjaisemmista pakkausmateriaaleista. Vuoden 2021 aikana kyseinen osuus tulee kasvamaan edelleen.
 • Olemme ensimmäinen vastuullisesta metsänhoidosta kertovan FSC-merkinnän pakkauksissaan käyttöönottanut mehualan yritys Suomessa. Tuottamistamme nestepakkauksista 98 % on valmistettu FSC-sertifioidusta kartongista. Jatkossa myös kaikki myyntieräpahvimme on FSC-sertifioitua.
 • Juomavalmiit PET-pulloihin rahtipakatut tuotteet ovat Palpan pantillisessa kierrätysjärjestelmässä. Nykyään Palpan pantillisessa pakkauksessa on myös lasipulloon pakatut Marli mehutiivisteet sekä Marli glögitiivisteet.
 • Useista tuotesarjoistamme on vähennetty reilusti lisätyn sokerin määrää mausta tinkimättä. Vuosina 2017–2020 olemme vähentäneet lisätyn sokerin määrää jopa 30 prosenttia suosituimmissa tuotesarjoissamme (Marli Vital, Marli Juissi, Mehukatti TRIP, Marli marjakeitot). Valmistamme myös tuotteita, joiden makeus tulee luontaisesti hedelmistä ja marjoista. Valikoimassamme on myös täysin sokeroimattomia tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty kalorittomia makeutusaineita kuten steviakasvista saatavaa makeuttajaa.
 • Panostamme jatkuvasti tuotteidemme ravintoarvojen kehittämiseen yhä terveellisempään suuntaan. Marjat ja hedelmät ovat pääroolissa tuotteissamme, mutta haluamme tarjota kuluttajille vielä enemmän. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Marli Vital -mehujuomat, jotka sisältävät runsaasti terveyttä edistäviä ainesosia.
LogoLogo

Lisäarvoketju

Ajattelutapamme on kokonaisvaltainen – se kattaa koko tuotantoketjun. Kiinnitämme erityistä huomiota raaka-aineiden hankintaan sekä tuotantoon ja logistiikkaan. Tarkastelemme ekologisten ja taloudellisten kriteerien rinnalla sosiaalisia seikkoja, kuten työolosuhteita ja työstä maksettavaa korvausta.

Tavoitteenamme on:

 • Kokonaisenergian- ja vedenkulutuksen sekä jäteveden vähentäminen huomioiden mahdolliset muutokset markkinoiden muutoksessa ja tuotantorakenteessa
 • Ilmakehään kohdistuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen muun muassa energiankäytön optimoinnin kautta. Eckes-Granini Finland on todennetusti ilmastoneutraali yritys vuoden 2021 alusta lähtien.
 • Jätteiden syntypaikkalajittelun kehittäminen tehostamalla jäteraportointia ja viestimällä siitä henkilöstölle tehokkaammin. Tavoitteena ympäristötietoisuuden lisääminen.
 • Hedelmä- ja marjaraaka-ainehankintojen keskittäminen SGF / IRMA laatu- ja aitoussertifioiduille valmistajille. SGF tulee sanoista “Sure-Global-Fair” ja järjestön tavoitteena on turvata aitojen hedelmä- ja vihannesmehujen turvallinen ja rehti kaupankäynti. Tämän vuoksi he järjestävät jäsenyrityksilleen tehdastarkastuksia ja tuotteiden markkinavalvontaa.
 • Kaikkien merkittävien raaka-ainetoimittajien (joita on enemmän kuin 100) auditoiminen vastuullisuusnäkökulmasta puolueettoman EcoVadis instituutin toimesta. Asiantuntijoiden harkinnan pohjalta on määritelty 21 eri kriteeriä koskien ympäristöä, sosiaalisia toimintatapoja, eettisyyttä ja arvoketjua. Analyysien ja arvioinnin taustalla ovat yritysten omat tietolähteet sekä esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja kaupan liittojen tiedot. Tehtyjen arviointien pohjalta Eckes-Granini käy säännölliset keskustelut raaka-ainetoimittajiensa kanssa mahdollisten kehityskohteiden osalta. Myös Eckes-Granini konsernia arvioidaan näiden vastaavien kriteerien pohjalta. Vuonna 2020 konsernin vuosittaisen toimittajien yhteiskuntavastuun arviointikampanjan tuloksena 85 % arvioiduista toimittajista saavutti 45 / 100 tai korkeamman pistemäärän, joka on täysin tavoitteiden mukainen tulos.
 • Vastuullisesti hankittujen täysmehuraaka-aineiden osuuden lisääminen 100 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Eckes-Granini on helmikuusta 2019 alkaen ollut osallisena maailmanlaajuisessa Sustainable Juice Covenant hankkeessa, jonka kautta kyseiseen tavoitteeseen on sitouduttu yhdessä muiden hankkeen kansainvälisten yritysten kanssa. Hanketta  koordinoi Sustainable Trade Initiative IDH. Toukokuusta 2019 alkaen kaikki Eckes-Graninin käyttämä appelsiiniraaka-aine tulee jo sertifioiduilta brasilialaisilta viljelmiltä ja on IDH Juice Covenantin mukaisesti vastuullista. Käyttämäämme vastuullisesti tuotettua appelsiinitäysmehutiivistettä on Marli Natur, God Morgon, Tropic, Brazil ja Marli catering -tuotemerkkien täysmehuissa. Vastuullisesti viljellyistä omenoista ja ananaksista valmistetut täysmehuraaka-aineet otamme käyttöön vuoden 2021 aikana.


Ihmiset

Ihmiset saavat aikaan muutoksen – siitä olemme vakuuttuneita. Tästä syystä pidämme yrityksemme tehtävänä luoda henkilökunnallemme olosuhteet, joissa he voivat menestyksekkäästi hoitaa tehtäviään.

Tavoitteenamme on:

 • Elämänlaadun parantaminen sijoittamalla laajaan henkilöstön terveysvakuutukseen
 • Työympäristön turvallisuus: räätälöity työturvallisuuskoulutus kohteissa vuosittain / joka toinen vuosi
 • Turvallisuuteen liittyvät investoinnit tuotantolinjoilla
 • Vanhempien työntekijöiden osa-aikaeläkkeen toteutusmahdollisuuksien selvittäminen erityisvakuutuksen kautta
 • Säännölliset henkilöstökyselyt palautteen keräämiseksi ja kehityskohteiden löytämiseksi
 • Pitkäaikainen, vakaa ja turvallinen työnantaja henkilöstölle (vuonna 2017 juhlistimme 150-vuotista taivalta juomien valmistuksesta Turussa)
 • Vuosittaiset sosiaaliset projektit; paikallisten lasten urheilujoukkueiden tukeminen, muun muassa Marli Sporttistipendihakumahdollisuus
 • Vuosina 2014-2016, 2020-2021 15-17-vuotiaiden nuorten työllistäminen Marli Juissin brändilähettiläiksi sosiaalisessa mediassa
 • Pohjoismaisen Team Rynkeby God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilytapahtuman tukeminen vuosittain. Vaikka vuonna 2020 itse hyväntekeväisyyspyöräily jouduttiin jättämään välistä maailmanlaajuisen COVID-19 -pandemiatilanteen takia, saatiin Suomessa kyseisen hyväntekeväisyyden avulla kokoon 889 733 euroa. Keräyssumma ohjattiin lasten syöpäsairauksien tutkimuksen ja hoidon kehitykseen Aamusäätiön kautta sekä syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemiseen Sylva ry:n kautta. 
Yritysvastuu

Yritysvastuu tarkoittaa meille kestävässä kehityksessä vastuunottoa liittyen ympäristöön, sosiaalisiin ja taloudellisiin seikkoihin. Yritysvastuu merkitsee meille:

 • Läpinäkyvyyttä
 • Muutakin kuin paikallista toimintaa
 • Kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden huomioimista
 • Kipukohtien tunnistamista
 • Laadukasta toimintaa