Vastuuhenkilöt

Johtoryhmä

Sakari Sainio

Juha Helokoski

• Toimitusjohtaja

Essi Jokisipilä

• Toimitusketjujohtaja

• Johdon edustaja ympäristö- ja laatuasioissa

Torsti Hurmerinta

• Kaupallinen johtaja

• Kestävän kehityksen koordinaattori

• Ympäristöviestintä (PR)

Rabbe Lindholm

• Talousjohtaja

• Riskinhallinnan koordinaattori

Jukka Heimonen

• Henkilöstöpäällikkö

• Ympäristökoulutuksen koordinaattoriMuut ympäristövastuuhenkilöt

Pauliina Tuloisela

• Ympäristöinsinööri

• Ympäristöjärjestelmät

• Ympäristöselonteko

• Ilmaston suojelun vastuuhenkilö

Heikki Alajuuri

• Kiinteistöteknikko

• Ympäristövastaava

• Kemikaalien käytönvalvoja

• Ympäristökirjanpito

• Käytännön energia-asiat

Marko Hyttinen

• Huoltoinsinööri

• Energiavastuuhenkilö

• Tuotesuojeluvastaava

Milla Hovi

• Projektiportfolio- ja tekninen päällikkö

• Käyttöhyödykkeiden sekä teknisten ratkaisujen ympäristövaikutusten hallinta

• Työsuojelupäällikkö

• Sisäiset ympäristöauditoinnit

Leena Mikkilä

• Tuotekehityspäällikkö

• Ympäristöasioiden hallinta uutuustuotteissa ja tuotemuutoksissa

Harri Juntunen

• Logistiikka- ja ostopäällikkö

• Logistiikan ja hankintojen ympäristövaikutusten hallinta

Miika Aalto

• Tuotantopäällikkö

• Tuotannon ympäristövaikutusten hallinta

Hannele Nurminen

• Laadunvarmistus-
laboratorion tiiminvetäjä

• Mittajärjestelmä- ja laboratoriokemikaalit

Nina Lindén

• Asiakkuus-, tuote- ja viestintäpäällikkö

• Ympäristöviestintä