Ympäristöjärjestelmä – Aktiivinen vastuu

Eckes-Granini kantaa ekologisen vastuunsa. Kaikki, mikä on hyväksi ympäristölle, auttaa myös yritystä kehittymään. Kestävän kehityksen tavoittelu ja resurssien vastuullinen käyttö ovat useiden vuosien ajan olleet Eckes-Granini Finlandin yritysfilosofian olennainen osa.

Eckes-Granini -konsernin sisällä Eckes-Granini Deutschland alkoi toteuttaa ympäristöjärjestelmää hyvin varhaisessa vaiheessa. Vuonna 1991 DIN EN ISO 14001 –standardiin perustuva järjestelmä otettiin käyttöön Nieder-Olmin toimipaikassa. Vuodesta 1996 Eckes-Granini Deutschland on toteuttanut kansainvälisesti tunnettua EMAS-ympäristöjärjestelmää.

EMAS juontaa sanoista “Eco-Management and Audit Scheme”. Järjestelmä tarjoaa minkä tahansa alan organisaatiolle yhtenevät periaatteet ympäristöasioiden hallintaan, millä pyritään kohti ympäristösuojelun tason jatkuvaa parantamista. Modernina ympäristöasioiden hallinnan välineenä EMAS perustuu yritysten vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään ja tämän vuoksi se ulottuu lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle.

Eckes-Granini Finlandin EMAS-ympäristöjärjestelmän kehitys aloitettiin alustavalla ympäristökatselmuksella vuonna 2014 ja tämän katselmuksen pohjalta tehtiin toimintasuunnitelma EMAS-vaatimusten täyttämiseksi. Vuonna 2015 ulkopuolinen ympäristötodentaja tarkasti ensimmäisen kerran ympäristöjärjestelmän vastaavuuden EMAS-vaatimuksiin ja Eckes-Granini Finlandille myönnettiin EMAS-sertifikaatti ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Suomessa.

Vuonna 2017 EMAS-asetuksesta julkaistiin päivitetty versio, joka sisältää ISO 14001 -standardin muuttuneet vaatimukset. Uusien vaatimusten täyttämiseksi Eckes-Granini Finlandissa tehtiin ympäristöasioiden uudelleenkatselmus ja luotiin sen pohjalta toimintasuunnitelma. Todennus uusia EMAS-vaatimuksia vasten suoritettiin toukokuussa 2018, jonka seurauksena Eckes-Granini Finland uusi EMAS-sertifikaattinsa. Kolmen vuoden välein tapahtuva EMAS-sertifikaatin uusinta toteutui viimeksi osaltamme vuonna 2021. Olemme tälläkin hetkellä ainoa EMAS-sertifikaatin omaava elintarvikealan yritys Suomessa.

EMAS-järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että yritys tarkastelee koko toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan niiden ympäristövaikutukset huomioiden. Määritelty ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma tavoitteineen tulee yhdessä kattavien tunnuslukujen kanssa selostaa säännöllisesti ympäristöraportissa. Prosessissa tulee ottaa huomioon välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat ja niiden ympäristövaikutukset, sekä lakisääteisten vaatimusten noudattaminen. Lisäksi EMAS-järjestelmä vaatii ympäristönsuojelun tason jatkuvaa parantamista.Aktiivinen ja kestävä panostaminen ympäristönsuojeluun onkin osa menestyksekästä liiketoimintaamme. Tästä syystä jatkamme tuotteidemme, pakkaustemme sekä toimintamenetelmiemme kehittämistä. Jotta kehitystyö olisi vieläkin tavoitteellisempaa, on ympäristönsuojelu erinäisten toimien ja niiden seurannan kautta sidottu vahvasti osaksi Eckes-Granini Finlandin vastuullisuusohjelmaa. Yhtenä uusimpana ympäristönsuojelutoimena olemme aloittaneet ilmastonsuojelutyön vähentääksemme oman toimintamme hiilijalanjälkeä. Eckes-Granini Finland pyrkii aina toiminnoissaan noudattamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista. Brändivalmistajalle on tärkeää myös täyttää asiakkaidensa ekologiset vaatimukset.

Eckes-Granini Finland osallistuu vaativaan EMAS-prosessiin tällä kyseisellä ympäristöraportilla. Täydellinen ympäristöraportti julkaistaan kolmen vuoden välein sertifikaattiuusinnan yhteydessä ja lisäksi vuosittain julkaistaan siihen liittyvät päivitystiedot. Ympäristötodentaja tarkastaa jokaisen ympäristöraportin, ja mikäli selonteko täyttää sille asetetut tarkat vaatimukset, se hyväksytään.