Ympäristömittarit

Energiankulutus

Kokonaisenergiankulutus

2019
2020
2021
Kokonaisenergiankulutus (kWh)14 479 77213 921 33313 628 138
      Uusiutuvan energian osuus (kWh)14 479 77213 921 33313 628 138
Kokonaisenergiankulutus (kWh / 1000 l mehua)241254232
      Uusiutuvan energian osuus (kWh / 1000 l mehua) 241254232
Kokonaisenergiankulutus kWh / m² toimintapinta-alaa)852809792
Tuotanto (miljoonaa l)60,02754,86358,709
Tehtaan toimintapinta-ala (m²)16 99717 20917 209


Ominaisenergiankulutus BAT-raja-arvoihin nähden (MWh / 100 L mehua)

  Energiankulutus energiatyypeittäin

  2019
  2020
  2021
  Sähkö (kWh)5 945 5385 940 3725 902 925
       Uusiutuvan energian osuus (kWh)5 945 5385 940 3725 902 925
  Höyry (kWh)6 466 5746 250 1125 422 494
       Uusiutuvan energian osuus (kWh)6 466 5746 250 1125 422 494
  Kaukolämpö (kWh)2 067 6601 730 8492 302 719
       Uusiutuvan energian osuus (kWh)2 067 6601 730 8492 302 719
  Puhdistuksen energiankulutus (kWh / 1000 l mehua)4346
  35

  Vuonna 2021 kokonaisenergiankulutus saatiin laskuun edelliseen vuoteen nähden. Tämä osoittaa sen, että energiatehokkuussopimuksen optimointitoimenpiteiden edistäminen on yrityksellemme merkittävä motivaattori energiatehokkuuden lisäämiseksi. Hyvä esimerkki systemaattisesta tehostustoimenpiteestä on ollut useamman vuoden kestänyt vaiheittainen energiansäästöä edistävä pastöörialueiden eristystyöt, jotka saatiin valmiiksi vuonna 2020. Olemme verranneet ominaisenergiankulutustamme hedelmä- ja vihannesjalosteista valmistettujen virvoitusjuomien ja nektarien/mehujen parhaiden käytettävissä olevien valmistustekniikoiden vertailu-BAT-raja-arvoihin (0,01 – 0,035 MWh / 1 hl mehua) ja tunnistaneet toimintamme olevan suuntaa antavien raja-arvojen sisällä. Energian ominaiskulutuksessa edustamme tyypillistä eurooppalaista oman alamme teollisuutta. Omaa energiatehokkuuttamme parannamme jatkossakin osana energiatehokkuussopimuksen optimointitoimenpiteitä.

  Vuonna 2021 höyryn kokonaiskulutus pienentyi edelleen. Puhdistukseen liittyvä energiakulutus on 40 % kokonaishöyrynkulutuksesta. Suhteellinen sähkön kulutus kääntyi myös laskuun vuonna 2021. Kaukolämmön kulutukseen vaikuttaa olennaisesti ulkolämpötila. Vuonna 2021 kylmän talven seurauksena kaukolämmön kulutus nousi vuoteen 2020 nähden.

  Vuodesta 2019 lähtien Eckes-Granini Finlandin käyttämästä kokonaisenergiasta 100 % on valmistettu uusiutuvista energialähteistä. Silloin tehtaallamme käytettävän höyryn valmistukseen aloitettiin käyttämään biopolttoainetta (puuhake) fossiilisten polttoaineiden sijaan. Kaukolämpö on ollut myös vuodesta 2019 lähtien uusiutuvista lähteistä peräisin. Käytetty sähköenergia on ollut jo vuodesta 2016 uusiutuvaa suomalaista tuulisähköä. Uusiutuvien energiamuotoihin siirtymisellä on ollut suuri merkitys tehtaamme hiilijalanjäljen pienentymiseen.


  Materiaalitehokkuus

  Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.


  INPUT 2021
  OUTPUT 2021
  Raaka-aineet11,8 miljoonaa kgKokonaislitrat58,7 miljoonaa l
  Nestekartonkipakkaukset83,3 miljoonaa kplNestekartonkipakkaukset81,0 miljoonaa kpl
  PET-pullot0,04 miljoonaa kplPullot ja kannut4,9 miljoonaa kpl
  Lasipullot1,2 miljoonaa kplJätevesi63 125 m³
  HDPE/PE-kannut3,7 miljoonaa kplJäte *416,8 t
  Sulkimet59,8 miljoonaa kplScope 1 & 2 -päästöt **57 CO2e ***
  Paperipillit24,0 miljoonaa kpl
  Etiketit12,3 miljoonaa kpl
  Aaltopahvit5,9 miljoonaa kpl
  Apuaineet169 t
  Veden kulutus113 891 m³
  Sähkön kulutus5 902 925 kWh
  Höyryn kulutus5 422 494 kWh
  Kaukolämmön kulutus2 302 719 kWh

  * Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, sähkö- ja elektroniikkaromu, tuhottavat tallenteet ja kalvot, sekajäte ja vaaralliset jätteet

  ** Scope 1 = suorat toiminnasta aiheutuvat päästöt
  Scope 2 = ostoenergian käytöstä aiheutuvat epäsuorat päästöt 

  *** Vuoden 2020 todennetut tiedot (laskenta kesken vuodesta 2021)

  Käytetyimpien kemikaalien kulutukset

  201920202021
  Vetyperoksidi 35 % (t)69,361,674,8
  Typpihappo 60 % (t)21,3 15,013,8
  Lipeä ja vaahtopesuaineet (t)67,654,051,3
  Käytetyimpien kemikaalien kokonaiskulutus (t)158,1130,6139,9
  Käytetyimpien kemikaalien kokonaiskulutus (t / miljoona l mehua)2,62,42,4

  Kokonaisuudessaan kemikaalien kulutus suhteutettuna valmistettuihin tuotantolitroihin vuonna 2021 oli edeltävän vuoden tasossa. 


  Veden kulutus ja jäteveden tuottaminen

  Vesimäärät

  2019
  2020
  2021
  Vesi (m³)164 099139 284113 891
  Jätevesi (m³)112 47692 10363 125
  Jäteveden osuus kulutuksesta (%)696655

   Ominaisjätevesipäästöt BAT-raja-arvoihin nähden (m³ / 100 l mehua)

   Viime vuodet veden kulutus ja jäteveden muodostuminen on saatu kääntymään selvään laskuun monien toimenpiteiden ansiosta. Vuonna 2020 aloitettiin erien välisten tuote- ja vesityöntöjen optimointiprojekti, joka jatkuu edelleen vuonna 2022. Kylmätuotannon jäähdytysveden käyttöä optimoitiin säätötoimilla merkittävästi vuonna 2020. Jäähdytysveden kulutusta tunnissa saatiin laskettua 87 %. Olemme verranneet ominaisjätevesipäästöjämme hedelmä- ja vihannesjalosteista valmistettujen virvoitusjuomien ja nektarien/mehujen parhaiden käytettävissä olevien valmistustekniikoiden vertailu-BAT-raja-arvoihin (0,08 – 0,20 m³ / 1 hl mehua) ja tunnistaneet toimintamme olevan nykyään suuntaa antavien raja-arvojen sisällä alaraja-arvon tuntumassa. BAT-tarkastelu auttoi meitä tunnistamaan jäteveden muodostumisen kehityskohteeksemme. Huomattavaa on, että vuonna 2021 ominaisjätevesipäästöt olivat enää puolet vuoden 2017 huippulukemasta.

   Jäteveden analyyseissa sen saastuneisuuden todettiin olevan keskimääräinen.


   Jätemäärät

     Jätemäärät

     201920202021
     Kokonaisjäte (t)413,0304,1416,8
     Hyötykäyttökäyttöjäte (t)378,2287,9392,6
     Sekajäte (t)34,113,820,8
     Vaarallinen jäte (t)0,72,43,4


      Hyötykäyttöjätteet lajeittain (t)

      2019
      2020
      2021
      Kierrätettävä hyötykäyttömateriaali:
      Nestekartonkipakkaukset54,253,252,7
      Lasi1,02,60,8
      Metalli84,665,6128,6
      Muovi15,311,411,4
      Pahvi38,837,858,4
      Paperi0,71,70,9
      Tuhottava paperi0,91,40,9
      Biojäte3,23,322,6
      Kertalavat111,057,773,9
      Puhdas puu4,11,41,5
      Sähkö- ja elektroniikkaromu *(0)1,70,3
      Muu hyötykäyttö:
      Rakennusjäte16,22,86,7
      Energiajae48,447,3
      34,1

      * Sähkö- ja elektroniikkaromu on raportoitu ennen vuotta 2020 vaarallisten jätteiden alla


      Vaaralliset jätteet lajeittain (kg)

      2019
      2020
      2021
      Aerosolit283438
      Akut000
      Aromit341630480
      Elohopeapitoinen jäte120
      Happo- ja emäsjäte6102322
      Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat)3456444
      Kiinteä öljyinen jäte459751
      Käytetty voiteluöljy (jäteöljy)2300
      Laboratoriojäte300
      Liuottimet36900
      Loisteputket5913458
      Paristot303024

      Eckes-Granini Finland toimii vain sellaisten ympäristöhuollon palveluntarjoajien kanssa, joilla on viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Kokonaisjätemäärä kohosi edelliseen vuoteen nähden johtuen osittain normaalia isommasta määrästä kierrätettyä metallia. Vuonna 2021 kaikesta jätteestä 100 % meni hyötykäyttöön eri palveluntarjoajien kautta joko suoraan materiaaleina tai energiaraaka-aineena. Vaarallisen jätteen osuus oli matala suhteessa kokonaisjätemäärään. Vuonna 2021 happo- ja emäsjätteen määrän kohouma selittyy prosessiimme epäsopivalla vetyperoksidillla, joka jouduttiin johtamaan materiaalikierrätykseen ympäristöhuollon palveluntarjoajan kautta. Vaikka tietyt jätteet ovat määritelty niiden vaaraominaisuuksien mukaan vaarallisiksi jätteiksi, ovat ne silti kierrätettävissä. Eckes-Granini Finlandin kierrätysaste oli 85 % vuonna 2021, mikä oli jälleen parannusta edelliseen vuoteen nähden.

      Kaatopaikkajäte muuttui vuoden 2018 alusta hyödynnettäväksi sekajätteeksi. Ympäristöhuollon palveluntarjoaja lajittelee vastaanottoterminaalissa sekajätteen jatkokäsittelyä varten.

      Eckes-Granini Finlandilla toteutettava jätehuolto on sertifioitu hiilineutraaliksi merkittävimmän ympäristöhuollon palveluntarjoajan osalta vuodesta 2019 lähtien. Eckes-Granini Finlandin jätehuollosta aiheutuneita päästöjä liittyen jätteen keräykseen ja käsittelyyn kompensoitiin yhteensä 9 t CO2e edestä vuonna 2021.


      Maankäyttö

      Biologinen monimuotoisuus
      Kokonaismaa-alue71 808 m²
          Vettä läpäisemätön alue54 606 m²
                Rakennusala (sisältää vuokratut alueet)28 843 m²
                Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue)25 763 m²
          Luonnonsuojelusuuntautuneet alueet (viheralueet)17 202 m²

      Päästöt ilmaan

      20192020
      GHGP-laskentastandardin mukaiset päästöt
      Scope 1 - Suorat toiminnasta aiheutuvat päästöt (t CO2e)7857
      Scope 1 - Suorat toiminnasta aiheutuvat päästöt (t CO2e / miljoona l mehua)1,31,0
      Scope 2 - Ostoenergian käytöstä aiheutuvat epäsuorat päästöt (t CO2e)00
      Scope 2 - Ostoenergian käytöstä aiheutuvat epäsuorat päästöt (t CO2e / miljoona l mehua)00
      Scope 3 - Laaja valikoima epäsuoria päästöjä koko arvoketjussa (t CO2e)25 763N/A
      Scope 3 - Laaja valikoima epäsuoria päästöjä koko arvoketjussa (t CO2e / miljoona l mehua)429,2N/A

      Raportoimme päästömme hiilidioksidiekvivalenttitonneina (t CO2e) ja päästömäärityksemme perustuu GHGP-laskentastandardin mukaisiin Scope 1, 2 ja 3 -päästöluokitteluihin. Suorat ilmakehään kohdistuvat Scope 1 -päästöt ovat hyvin pieniä, ja muodostuvat lähinnä Eckes-Granini Finlandin omistamista ajoneuvoista. Vuonna 2020 Scope 1 -päästömme pienenivät, sillä COVID-19 -pandemiasta johtunut etätoimistotyön lisääntyminen vaikutti työmatkojemme vähentymiseen. Ostoenergian käytöstä aiheutuvia epäsuoria Scope 2 -päästöjä ei meillä muodostu, sillä käyttämämme ostoenergia on uusiutuvista lähteistä. Määritimme Scope 3 -päästöt kokonaisuudessaan vuodesta 2019 koko konsernimme kattavassa kokonaispäästöjen ensimääritysprojektissa vuonna 2020. Määrityksen avulla paransimme ymmärrystämme hiilijalanjälkemme koostumuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tämä määritys loi myös pohjan ja vertailuvuoden konsernimme SBT-päästövähennystavoitteille. Vuotta 2021 koskevat päästömääritykset ovat tämän ympäristöselonteon todennushetkellä vielä kesken ja sen takia ne sisällytetään vasta seuraavan vuoden ympäristöselontekoon päivityksen yhteydessä.