Eckes-Granini Finlandin ympäristöpolitiikka

Eckes-Granini Finland Oy Ab:n toiminta-ajatus on tarjota kuluttajille korkealaatuisia hedelmistä, marjoista, vihanneksista ja muista kasvikunnan tuotteista valmistettuja nestemäisiä juomia ja välipaloja. Näitä tuotteita myydään ja markkinoidaan tunnettujen tuotemerkkien (mm. Marli, Mehukatti, God Morgon, granini, Brämhults, Tropic) alla. Eckes-Granini Finlandin ympäristöpolitiikan perustana on tuottaa mahdollisimman puhtaita tuotteita, jotka missään elinkaarensa vaiheessa eivät vahingoita tai haittaa ympäristöä. Eckes-Granini Finland panostaa vastuullisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen. Tuotteet pakataan ympäristön kannalta suotuisaan pakkaukseen tinkimättä tuotteiden ominaisuuksista ja hygieniavaatimuksista. 

Tähän pyrkiessään Eckes-Granini Finland sitoutuu kaikessa toiminnassaan ympäristönsuojeluun ja sen tason jatkuvaan parantamiseen:

• noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita
• ehkäisemällä ympäristön pilaantumista 
• ympäristöjärjestelmän jatkuvalla parantamisella 

Ympäristöpolitiikassaan Eckes-Granini Finland sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä. Eckes-Granini Finland on mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Eckes-Granini Finland ottaa huomioon myös kansainväliset ympäristöä, ympäristönsuojelua, jätehuoltoa, pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevat standardit ja vaatimukset.


Ympäristöpäämäärät

Eckes-Granini Finlandin ympäristöpolitiikan mukaisesti keskeisiksi ympäristöpäämääriksi on valittu:

  • Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen
  • Kiertotalouden tehostaminen
  • Ilmastonsuojelun edistäminen
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen

Eckes-Granini Finland käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua.

Energian kulutusta ja jäteveden määrää pyritään vähentämään. Jätevesi ei ole laadultaan haitallista jätevesilaitokselle. Kiertotaloutta pyritään edistämään jätteiden synnyn ja materiaalihukan minimoimisella valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa, sekä tuotteiden pakkausmateriaalisuunnittelua tehtäessä. Jätelain mukaisesti Eckes-Granini Finland pyrkii minimoimaan loppusijoitettavan jätteen määrää kehittämällä eri jätejakeiden kierrätystä ja tehostamalla henkilökunnan koulutusta kierrätysasioissa.

Ilmastonsuojeluun sitoutuneena Eckes-Granini Finland tavoittelee ilmanlaadun parantumista minimoimalla hiilidioksidipäästöjään oman toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys. Yrityksen omaa ajoneuvokantaa uusittaessa suositaan ilmastonsuojelullisesta näkökulmasta ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Ympäristöä koskevat vastuut on yrityksessä määritelty. Henkilökunnasta koulutetaan ympäristötietoisia työntekijöitä ja kuluttajia. Ympäristötietoutta välitetään myös sidosryhmille.

Vastuullisuusohjelmamme

Eckes-Granini Finlandin tavoite on olla vastuullisin mehunvalmistaja Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi noudatamme paikallisin toimin Eckes-Granini Groupin asettamaa kuuden osa-alueen tavoitteellista vastuullisuusohjelmaa, joka jakautuu kahteen päävastuullisuusteemaan.

Ensimmäinen näistä on planeettaan ja ympäristöön kohdistuvat parannukset vastuullisuuden näkökulmasta ja toinen ihmisten ja yhteisön eteen tehtävät vastuullisuustoimet. Nämä tekijät heijastuvatkin laatimiimme ja toteuttamiimme kestävän kehityksen tavoitteisiin, aloitteisiin ja toimiin.

Planeetta ja ympäristö

Vastuullinen hankinta

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on käyttää vain vastuullisesti tuotettuja täysmehuraaka-aineita tuotteissamme. Vastuullisuusmerkintä pakkauksessa kertoo, että valmistaja on sitoutunut käyttämään sertifioinnin mukaisesti vastuullisesti kasvatettua hedelmää kyseessä olevassa tuotteessa. Vastuullisesti kasvatettuja hedelmiä on toistaiseksi saatavilla rajoitetusti. 

Massataselaskelman avulla hallinnoidaan käytettävien vastuullisten hedelmien määrää täysmehujen valmistuksessa. Valmistaja saa käyttää vastuullisuusmerkintää ainoastaan hankkimaansa hedelmämäärää vastaavassa tuotetussa määrässä täysmehua. Vastuullisesti kasvatettujen hedelmien viljelmillä huolehditaan työntekijöiden työoloista, riittävästä tulotasosta, terveydestä ja turvallisuudesta. Viljelmillä noudatetaan kestävän kehityksen mukaista viljelyä.

Ilmaston suojelu

Olemme tietoisia oman toimintamme kokonaishiilijalanjäljestä. Päästömääritysten pohjalta teemme parannustoimia päästöjen hillitsemiseksi ja vähentämiseksi. Eckes-Granini Group on asettanut tieteeseen perustuvat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi ja saanut riippumattoman Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän niille. Osana konsernia olemme sitoutuneet edistämään ilmaston lämpenemisen rajoittamista Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen nousuun kunnianhimoisten ilmastonsuojelutavoitteiden avulla.

Pakkausmateriaalit

Pyrimme aktiivisesti kehittämään pakkauksiamme yhdessä materiaalitoimittajiemme kanssa: pyrimme vähentämään pakkausten painoa sekä käyttämään uudelleen ja kierrättämään pakkauksia. Ympäristöhaitat pyrimme minimoimaan koko tuotteen elinkaaren ajalta valitsemalla kestäviä ja mahdollisimman hiilineutraaleita materiaaleja tuotteiden pakkausmateriaalisuunnittelua tehdessämme.

Ihmiset ja yhteisö

Sosiaalinen vastuu

Eckes-Granini Finland osallistuu panoksellaan koko konsernin Team Rynkeby God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilyyn, jonka varat ohjataan vakavasti sairaille lapsille ja heidän perheilleen. Haluamme tukea lapsia ja nuoria heidän harrastustoiminnassaan Marli Sporttistipendillä. Haluamme myös lisätä kuluttajien ympäristötietoisuutta esimerkiksi jatkuvalla ympäristöasioiden viestimisellä pakkauksissamme.

Työntekijät

Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen työpaikan, jossa työtä tekevät ovat suorituskykyisiä ja hyvinvoivia. Työsuojelua toteutamme ennaltaehkäisevästi ja henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisesti hyvinvointikyselyin, joiden avulla pyritään kehittämään omaa toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Vahvaa johtamiskulttuuria toteutetaan seitsemän periaatteen mallilla: yhteistyön edistäminen, selkeän suunnan määrittäminen, valtaannuttaminen, vapauden antaminen, uusien ajattelu- ja toimintatapojen edistäminen, suorituskyvyn parantaminen sekä palautteenannon kehittäminen.

Ravitsemus

Tuotteiden ravintoarvojen parantaminen on tuotekehityksemme yksi kantavista pääteemoista. Tavoitteenamme on tuottaa nykypäivän kuluttajalle jokaiseen päivään mahdollisimman hyvänmakuisia, monipuolisia ja terveellisiä tuotteita puhtaista ja aidoista luonnon raaka-aineista. Tuotteiden ravitsemuksellisuutta pyritään parantamaan muun muassa terveyttä edistävillä raaka-aineilla ja sokeria vähentämällä.