Vastuuhenkilöt

Sakari Sainio

Juha Helokoski

• Toimitusjohtaja

Essi Jokisipilä

• oimitusketjujohtaja

• Johdon edustaja ympäristö- ja laatuasioissa

Sakari Sainio

• Tekninen johtaja

• Käyttöhyödykkeiden sekä teknisten ratkaisujen ympäristövaikutusten hallinta

Torsti Hurmerinta

• Kaupallinen johtaja

• Kestävän kehityksen koordinaattori

• Ympäristöviestintä (PR)

Rabbe Lindholm

• Talousjohtaja

• Riskinhallinan koordinaattori

Jukka Heimonen

• Henkilöstöpäällikkö

• Ympäristökoulutuksen koordinaattori

Pauliina Tuloisela

• Ympäristöinsinööri

• Ympäristöjärjestelmät

• Ympäristöselonteko

• Ilmastoneutraaliuden vastuuhenkilö

Heikki Alajuuri

• Kiinteistöteknikko

• Ympäristövastaava

• Kemikaalien käytönvalvoja

• Ympäristökirjanpito

Pertti Pasma

• Prosessi-insinööri

• Suojelujohtaja

• Energiavastuuhenkilö

• Tuotesuojeluvastaava

Milla Hovi

• Laatu- ja turvallisuusasiantuntija

• Työsuojelupäällikkö

• Laatujärjestelmien hallinta

• Sisäiset ympäristöauditoinnit

Leena Mikkilä

• Tuotekehityspäällikkö

• Ympäristöasioiden hallinta uutuustuotteissa ja tuotemuutoksissa

Harri Juntunen

• Logistiikka- ja ostopäällikkö

• Logistiikan ja hankintojen ympäristövaikutusten hallinta

Miika Aalto

• Tuotantopäällikkö

• Tuotannon ympäristövaikutusten hallinta

Hannele Nurminen

• Laadunvarmistus-
laboratorion tiiminvetäjä

• Mittajärjestelmä- ja laboratoriokemikaalit

Nina Lindén

• Tuote- ja viestintäpäällikkö

• Ympäristöviestintä