Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Me Eckes-Granini Finlandilla tiedämme, että ympäristöasioiden hallinta kannattaa!

Olemme sitoutuneet EMAS-ympäristöjärjestelmäämme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Inspecta Sertiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-0001) tarkastanut Eckes-Granini Finland Oy Ab:n ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu 2023-05-29, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset.

Tämä EMAS-raportointi on tehty komission asetuksen (EU) N:o 2018/2026 liitteen IV mukaisesti. Ympäristöselonteon tiedot päivitetään vuosittain. Seuraava täydellinen ympäristöselonteko julkaistaan vuonna 2024.