Marli Sporttistipendin säännöt

Marli Sporttistipendin säännöt

1. Järjestäjä/ Marli Sporttistipendien jakaja

Eckes-Granini Finland Oy Ab, Pansiontie 47 b, 20210 Turku

2. Stipendin hakeminen

Marli Sporttistipendiä haetaan täyttämällä Eckes-Granini Finlandin verkkosivuilla oleva hakulomake (https://www.eckes-granini.fi/yritys/stipendihakemus). Muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Täytä kaikki vaadittavat tiedot sekä käyttötarkoitus lomakkeeseen ja perustele hakemuksesi hyvin. Voit lisätä myös kuvia ja videoita hakemukseen.

Stipendiä voivat hakea kaikki Suomessa asuvat alle 18-vuotiaat liikunnanharrastajat ja juniorijoukkueet. Otamme huomioon lajista riippumatta niin kilpaurheilijat ja -joukkueet kuin rennommat liikuntaporukatkin, kun stipendien jaosta päätetään. Stipendiä voivat hakea niin urheilijat itse kuin heidän vanhempansa, valmentajansa tai esim. joukkueenjohtajansakin. Alle 18-vuotiaalla hakijalla tulee olla huoltajan suostumus hakemiseen.

3. Jaettavat stipendit

Vuosittain jaetaan 6 kappaletta 1.000 euron rahastipendejä ja 20 kappaletta Marli tuotestipendejä. Stipendit jaetaan kahdessa osassa niin, että puolet stipendeistä jaetaan alkuvuodesta ja loput syksyllä.

Hakija vastaa mahdollisesta stipendistä maksettavasta verosta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

4. Stipendin käyttäminen

Stipendit tulee käyttää kokonaisuudessaan lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen.

Rahastipendin voi käyttää mm. urheiluvarusteiden hankintaan, leiriharjoitteluun, kilpailumatkoihin, tilavuokraan, pääsy- tai kausimaksuihin, joilla mahdollistetaan harrastaminen tms. Stipendin saaja esittää tositteiden avulla erikseen sovitulla tavalla, että rahastipendi on käytetty haettuun tarkoitukseen.

Mehutehtaalla päätetään käyttötarkoituksen mukaan kunkin tuotestipendin myöntämisen yhteydessä, mitä tuotteita se pitää sisällään. Tuotestipendit on tarkoitettu stipendin saajan omaan käyttöön, eikä niitä siis voi myydä eteenpäin.

5. Stipendihakemusten käsitteleminen

Stipendihakemukset käsitellään Eckes-Granini Finlandin stipendiraadissa kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2024 ensimmäinen haku päättyy 31. maaliskuuta. Toinen haku päättyy 30. syyskuuta. Stipendin saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

6. Yhteistyöstä

Eckes-Granini Finland ja stipendin saajat tekevät yhteistyötä myöhemmin erikseen sovitulla tavalla. Eckes-Granini Finland voi esimerkiksi käyttää hakemukseen liitettyä tai muussa yhteydessä kuvattua valokuva- tai videomateriaalia omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan. Yhteistyön kesto on 18 kk.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä stipendin hakemiseen tai vastaanottamiseen. Kampanjan järjestäjä ei takaa jatkuvaa, keskeytyksetöntä tai suojattua pääsyä verkkosivustolle. Verkkosivuston toimintaa voivat häiritä monet tekijät, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

Hakemalla stipendiä osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä virallisia sääntöjä ja ehtoja sekä järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä ei ole vastuussa stipendien aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Stipendin vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa, vahinkoa tai muuta haittaa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen stipendin hakemisesta tai vastaanottamisesta.